Chủ đề năm học 2022-2023: "SPKT 60 NĂM ĐOÀN KẾT VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"
Tác giả :Họ tên: LÊ HIẾU GIANG
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng – Phụ trách Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Tp.HCM
Phụ trách công tác:
a/ Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường và lãnh đạo Trường được quy định trong Luật Giáo dục đại học, Quy chế làm việc của Trường và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
b/ Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Quy hoạch; Kế hoạch chiến lược; Tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Thanh tra; Đào tạo; Quản lý văn bằng – chứng chỉ; Dạy học số; Khoa học Công nghệ; Quan hệ quốc tế; Truyền thông; đổi mới phương pháp dạy và học, Kiểm tra đánh giá sinh viên, công tác chính trị và quản lý sinh viên, Đề án Ngoại ngữ; Đảm bảo và Kiểm tra chất lượng; Quan hệ Doanh nghiệp.     
c/ Trực triếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Đào tạo Không chính quy; Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng Thanh tra Giáo dục; Phòng Truyền thông; phòng Quan hệ Doanh nghiệp; Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên; Phòng Khoa học Công nghệ - Quan hệ Quốc tế; Phòng Đảm bảo Chất lượng.
d/ Trực tiếp phụ trách các khoa, trường, viện: Điện – Điện tử;  Cơ khí Chế tạo máy; Cơ khí Động lực; Đào tạo Chất lượng Cao; Khoa học Ứng dụng; Ngoại ngữ; Đào tạo Quốc tế; Viện Sư phạm Kỹ thuật; Trường Trung học Kỹ thuật thực hành.
đ/ Trực tiếp phụ trách các Trung tâm, tạp chí: Dạy học số; Công nghệ phần mềm; Sáng tạo và Khởi nghiệp; Thông tin Máy tính; Tư vấn thiết kế, chế tạo thiết bị công nghiệp; Ngoại ngữ; Phát triển Ngôn ngữ; Nghiên cứu năng lượng tái tạo; Kỹ thuật Công nghệ Môi trường; Trung tâm Việt Đức; Tạp chí Khoa học Giáo dục kỹ thuật.
e/ Là chủ tài khoản số 1 của nhà trường      

Điện thoại: 028.37221223
Email: gianglh@hcmute.edu.vn
 

Họ tên: TRƯƠNG THỊ HIỀN
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Tp.HCM
a/ Phụ trách các lĩnh vực: 
Kế hoạch Tài chính; Thiết bị vật tư; Dự án xây dựng cơ bản; Hành chính tổng hợp; Quản trị Cơ sở vật chất; Các dự án tài trợ; Nội chính; Chương trình mục tiêu trong nước; Đề án tự chủ đại học; Quy chế chi tiêu nội bộ; Các dịch vụ thuê mặt bằng ngắn hạn và dài hạn; Thư viện; Ký túc xá; Y tế; An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; Công tác Quốc phòng, Quân sự; Công tác Đoàn thể.
b/ Phụ trách các đơn vị, đoàn thể: 
Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Thiết bị Vật tư; Phòng Quản trị Cơ sở Vật chất; Bộ phận Quản lý hồ sơ dự án; Thư viện; Ban quản lý Ký túc xá; Trạm Y tế; Công đoàn; Đoàn TNCSHCM; Hội Cựu giáo chức; Hội sinh viên; Hội Cựu chiến binh; Hội cựu sinh viên.
c/ Phụ trách các khoa: 
Xây dựng; Kinh tế; Công nghê hóa học và Thực phẩm; Thời raybet và Du lịch; In – Truyền thông; Chính trị và Luật; Công nghệ Thông tin.
d/ Các trung tâm: 
Dịch vụ sinh viên; Đào tạo Ngắn hạn; Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; Tin học; Kỹ thuật Tổng hợp; Hướng nghiệp và Đào tạo Việt Nhật; Giáo dục thể chất và Quốc phòng; Nghiên cứu và Ứng dụng Kỹ thuật Xây dựng.
đ/ Được ký duyệt và ký hợp đồng theo ủy quyền của Phó hiệu trưởng Phú trách Trường.
e/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Phó Hiệu trưởng Phú trách Trường.

Điện thoại: 028.37221223
Email: hientt@hcmute.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Đơn vị trực thuộc

 • 1. Cơ khí Chế tạo máy
 • 2. Cơ khí Động lực
 • 3. Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • 4. Thời raybet và Du lịch
 • 5. Công nghệ Thông tin
 • 6. Đào tạo chất lượng cao
 • 7. Điện - Điện tử
 • 8. In - Truyền thông
 • 9. Khoa học Ứng dụng
 • 10. Kinh tế
 • 11. Chính trị và Luật
 • 12. Ngoại ngữ
 • 13. Xây dựng
 • 14. Viện Sư phạm Kỹ thuật
 • 15. Khoa Đào tạo Quốc tế
 • 1. Ban quản lý KTX
 • 2. Bộ phận quản lý hồ sơ dự án
 • 3. Đảm bảo Chất lượng
 • 4. Đào tạo
 • 5. Đào tạo không chính quy
 • 6. Kế hoạch Tài chính
 • 7. Quan hệ doanh nghiệp
 • 8. Khoa học Công nghệ
 • 9. Quan hệ Quốc tế
 • 10. Quản trị Cơ sở Vật chất
 • 11. Thanh tra - Giáo dục
 • 12. Thiết bị - Vật tư
 • 13. Tổ chức Hành chính
 • 14. Tuyển sinh và Công tác Sinh viên
 • 15. Truyền thông
 • 16. Trạm Y tế
 • 17. Thư viện

Chương trình

 • UTE-Moodle
 • Đào tạo từ xa
 • Đăng nhập online
 • Đăng ký môn học
 • Online Office
 • KPIs
 • Tập san SPKT
 • Mail CB
 • Mail SV
 •  Đảng bộ
 • ĐTN - Hội SV
 • Công đoàn

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn

ӣ  羺appע